Wszystko związane z ochroną środowiska 18. września 2015 11:25:00

Karta Przekazania Odpadu – to prawny dokument, który jest potwierdzeniem, że biuro w sposób odpowiedni i zgodny z prawem, pozbyła się odpadu, przekazując go adekwatnemu organowi. Odpadem nazywa się substancje i obiekty, których właściciel zobligowany jest do pozbycia się. Na świecie obowiązują właściwe formy prawne, które wskazują podmiotowi wytwarzającemu odpad, do odpowiedniego działania. Wszelka firma, jaka produkuje odpad zobowiązana jest do wystawienia Karty Przekazania Odpadu w momencie przekazania go do następnego posiadacza. Dokument ten jest dowodem potwierdzającym, a jego dokładne instrukcje są w załączniku nr 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 lutego 2006r. Odpady dzielą się na zwykłe oraz niebezpieczne. W drugim przypadku wypisując Kartę przekazania odpadu trzeba pamiętać o wpisaniu do dokumentu nr rejestracyjnego pojazdu, w jakim przewożone będą odpady niebezpieczne. Transport takich materiałów jest prawnie uregulowana i traktowana jako ” transport materiałów niebezpiecznych” Trzeba zaznajomić się ze specyfikacją odpadów, albowiem w większości przypadków słowo niebezpieczne może kojarzyć się z materiałami wybuchowymi, środkami chemicznymi itp. Niemniej jednak materiałem niebezpiecznym, może być na przykład pusty toner z drukarki. www.puste.info
Komentarze (0)LINKI